Dni Jakuba Wędrowycza

Kontakt

Organizator główny

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki

“Cytadela Syriusza”.

Współorganizator

Fundacja „Ku Pamięci”

Patrnerzy:

Barbara Księska – główny koordynator, tel: 510229158, 517287283 e-mail: barbara.ksieska@gmail.com

Igor Słabczyński – koordynator programu tel. 696854492 e-mail: igorslabczynski@gmail.com