Dni Jakuba Wędrowycza

2018

ORGANIZATOR

cytadelasyriusza

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” jest organizacją pozarządową, działającą od 1981 roku (od 2000 r. w formie stowarzyszenia). Zajmuje się szeroko pojętą działalnością kulturalną i edukacyjną, w szczególności związaną z fantastyką w różnych jej przejawach (literatura, film, teatr, sztuka, gry). Działalność organizacji obejmuje szereg różnorodnych inicjatyw: spotkania autorskie, prelekcje, panele, prezentacje, pokazy, premiery, prowadzenie biblioteki oraz portalu informacyjnego. Ważną część aktywności stowarzyszenia stanowi organizowanie kilkudniowych ogólnopolskich festiwali, w których uczestniczą ludzie z całego kraju.

Jednym z nich są Dni Jakuba Wędrowycza. Więcej informacji o organizacji można znaleźć na stronie internetowej: www.cytadelasyriusza.org.

 

WSPÓŁORGANIZATOR

fundacja

 

Fundacja „Ku Przeszłości” ma na celu przyczynianie się do poszerzania świadomości archeologicznej, historycznej, etnograficznej i ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Ziemi Wojsławickiej. Wspiera lokalne inicjatywy i imprezy kulturalne upamiętniające wydarzenia historyczne, działa na rzecz upowszechniania znajomości historii lokalnej.

 

 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

logo_lewa

 

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Wojsławicach

 

 


Organizatorzy:

Koordynator
Maciej „Macu” Bryła

Specjalista ds. kontaktu z mediami
Marek Farfos
tel. 604 189 702

Akredytacja i Finanse, Obsługa
Barbara Zając

Sponsoring
Maciej „Macu” Bryła
mac.bryla[@]gmail.com

Grafika i www
Zbigniew Larwa i Barbara Zając