Dni Jakuba Wędrowycza

2015

ORGANIZATOR

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” jest organizacją pozarządową, działającą od 1981 roku (od 2000 r. w formie stowarzyszenia). Zajmuje się szeroko pojętą działalnością kulturalną i edukacyjną, w szczególności związaną z fantastyką w różnych jej przejawach (literatura, film, teatr, sztuka, gry). Działalność organizacji obejmuje szereg różnorodnych inicjatyw: spotkania autorskie, prelekcje, panele, prezentacje, pokazy, premiery, prowadzenie biblioteki oraz portalu informacyjnego. Ważną część aktywności stowarzyszenia stanowi organizowanie kilkudniowych ogólnopolskich festiwali, w których uczestniczą ludzie z całego kraju.

Jednym z nich są Dni Jakuba Wędrowycza. Więcej informacji o organizacji można

znaleźć na stronie internetowej: www.cytadelasyriusza.org.

 


WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja „Ku Przeszłości” ma na celu przyczynianie się do poszerzania świadomości archeologicznej, historycznej, etnograficznej i ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Ziemi Wojsławickiej. Wspiera lokalne inicjatywy i imprezy kulturalne upamiętniające wydarzenia historyczne, działa na rzecz upowszechniania znajomości historii lokalnej.

Organizatorzy:

 

Koordynator

Maciej „Macu” Bryła

maciej.bryla@cytadelasyriusza.org

 

Specjalista ds. kontaktu z mediami

Marek Farfos
tel. 604 189 702

 

Program

Michał Rybak

michal.rybak@wp.eu

 

Obsługa

Jan Drabik

drabik.jan@interia.pl

 

Rzecznik prasowy i Promocja

Angelika „Casta” Kubacka

angkubacka@gmail.com

 

Akredytacja i Finanse

Hubert Pietras

Pietras96Hubert@gmail.com

 

Sponsoring

Maciej „Macu” Bryła

maciej.bryla@cytadelasyriusza.org

 

Grafika i www

Justyna Urniaż–Badowska i Barbara Zając